Calculeren

Zijn er wijzigingen in planningen en kosten? Dan worden deze integraal doorgevoerd. Dit, in combinatie met de directe link met het 3D-model, zorgt ervoor dat data slechts 1 keer wordt verrijkt en vaker wordt toegepast. Geen dubbel werk meer dus! 

Begrotingen kunnen zowel gemaakt worden met hoeveelheden direct uit een 3D-model als 2D-PDF tekeningen, of met handmatig ingevoerde hoeveelheden. Dit maakt het mogelijk om álle hoeveelheden te bepalen die nodig zijn.

Door het gebruik van moederbegrotingen of eerdere projecten is het mogelijk om calculatiegegevens, zoals urennormen en eenheidsprijzen, te gebruiken in nieuwe projecten. De flexibiliteit van het begroten binnen Vico Office maakt het tevens mogelijk om snel alternatieven voor een bouwproject door te rekenen. Bijvoorbeeld de keuze voor een bouwmethodiek: een prefab casco t.o.v. een in het werk gestort casco.

Vico Office beschikt over een zogenoemde kostenverkenner, waarmee het mogelijk is om te zien hoe de werkelijk geprognotiseerde of bepaalde kosten zich verhouden ten opzichte van het budget. Op deze manier is het makkelijk om alternatieven inzichtelijk te maken of suggesties te doen voor een andere bouwmethodieken.
Vraag een gratis demo aan