Fasering

De kostendeskundige óf de planner kunnen zelf de splitsingen aangeven.Hierdoor worden verdiepingen omgezet naar ruwbouwfasen, afbouwfasen en gevels. Een ruwbouw- en afbouwfasering is niet in alle gevallen gelijk, met Vico Office wordt dit onderscheid goed inzichtelijk gemaakt.

Vanzelfsprekend kunnen de reeds in het model aanwezige locaties automatisch worden overgenomen, maar de verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de gebruiker en niet bij de modelleur! Door het handmatig aanbrengen van de locaties in het 3D-model worden de hoeveelheden opgesplitst per locatie. Zo is bijvoorbeeld te zien hoeveel m2 metselwerk per verdieping of steigerslag (die zijn meestal niet gelijk aan elkaar) aanwezig is in het model.
Vraag een gratis demo aan