Plannen

Binnen de software kunt u kiezen tussen het vertrouwde balkenschema en / of de flowline methode. Door deze functie is het snel én inzichtelijk welke onderdelen op welke locatie zijn gepland. Middels deze heldere visualisatie is het duidelijk wanneer er wat moet gebeuren.

Door locaties en faseringen toe te voegen aan het 3D-model wordt de planning simpelweg overzichtelijker en daardoor beter te beheersen. Het plannen per locatie en het toepassen van verschillende ploeggroottes zorgt voor een reële optimale planning zonder toename van risico’s. Waar er in de traditionele  planningsmethodiek, het “balkenschema”, de locaties niet in één oogopslag zichtbaar zijn, is dit wel het geval met de Flowline van Vico Office. 

Van de uitvoeringsplanning wordt een 4D simulatie gemaakt, zodat direct visueel zichtbaar is voor alle betrokkenen hoe het bouwproject wordt gerealiseerd. Deze visualisatie is niet alleen om opdrachtgevers te overtuigen van de haalbaarheid van een project maar is gebaseerd op werkelijke ervaringscijfers en gaat gedurende het gehele project mee, tot in de uitvoeringsfase.

Essentieel voor een bouwproject is het bewaken van de kosten en de tijd. Met behulp van Vico Office kunnen stagnaties in een vroeg stadium zichtbaar worden. Het effect van deze stagnaties op het totale project wordt geanalyseerd en de juiste maatregelen kunnen worden genomen. De risicobeheersing van het bouwproject wordt dus aanzienlijk vergroot.
Vraag een gratis demo aan